Çocuğum Otistik mi? Ne zaman şüphelenmeliyim?

  PAYLAŞ!

 • facebook
 • twitter
 • friendfeed
 • email
 •  
 • facebook
 • twitter
 • friendfeed
 •  
• Göz kontağı kurmuyor, adı söylenince bakmıyor • Kendi dünyasında yaşıyor gibi, ilgisiz • Nedensiz ağlama ya da gülmeleri var • Sanki beni duymuyor, acaba kulaklarında mı bir sorun var? • Hala konuşmuyor… • Takıntıları var, sürekli kapıları açıp kapıyor… • Parmak uçlarında yürüyor • Nesneleri sürekli çeviriyor, oyuncaklarla oynamayı bilmiyor • Diğer çocuklarla oynamıyor, tek başına olmak istiyor • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri var Yukarıda sıralanan durumlardan en az 3 tanesi 3 yaşını geçtiği halde sizin çocuğunuz için de geçerliyse otizmle ilgili bir değerlendirme yapılması gerekebilir. OTİZM NEDİR? Sebebi hala tam olarak anlaşılamamış olan Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan sosyal ilişkilerde ve iletişimde güçlükle kendini gösteren nörolojik ve gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin erkeklerdeki yaygınlığı, kızlardan üç-dört kat fazladır. Otizm tanısı alan çocukların çoğunda değişik derecelerde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği de görüyoruz. Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin pek azında (yaklaşık %10), çok güçlü bellek, müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır. SEBEBİ NEDİR? Sebebi ve tedavisi hala tam olarak bulunmuş değil : Günümüzde hala otizmi kökten çözen bir tedavi yöntemi bulunamamıştır. Ayrıca otizmin henüz kesin bir laboratuar tanısı yoktur. Beyinlerinin hangi bölgesinde sorun var ya da beyin fonksiyonlarının işleyişindeki farklılık net bir şekilde açıklanamamaktadır. Amerikan Psikiyatri Birliği, otizm spektrum bozukluğu içinde yer alan otizm tanısı için, çocuğun aşağıda sıralanan 12 belirtiden en az altısına sahip olmasını ve bu belirtilerden en az ikisinin sosyal etkileşim sorunları kategorisinden, en az birer tanesinin ise diğer iki kategoriden (iletişim sorunları ve sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlar) gelmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, bu belirtilerden en az birinin 36 aydan önce varlığı da aranmaktadır. Sosyal İlişkilerde Güçlük 1. Başkalarıyla göz teması kurmakta zorlanmak 2. Arkadaşlık ilişkileri geliştirememek 3. Pek çok şeyi başkalarıyla birlikte değil de kendi başına yapmayı yeğlemek 4. Çevredeki kişilerin yaptıklarıyla ilgilenmemek; onlar kendisiyle ilgilendiğinde ise kayıtsız kalmak İletişim Zorlukları 1. Dil ve konuşma gelişiminde akranlarının gerisinde olmak ya da hiç konuşmamak 2. Başkalarıyla sohbet başlatmada ve sürdürmede zorlanmak 3. Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz zamanlarda söylemek 4. Çevresinde bulunan aynı yaşlardaki çocukların oynadığı oyunlara ilgi göstermemek İlgi ve Davranış Takıntıları 1. Bazı sıra dışı konulara karşı aşırı ilgi duymak; örneğin, asansörlerin nasıl çalıştığı 2. Günlük yaşamdaki düzen değişikliklerine katlanamamak; örneğin, eşyaların yerinin değişmesi 3. Sıra dışı beden hareketleri yapmak; örneğin, sallanmak ya da çırpınmak 4. Bazı nesnelerle sıra dışı hareketler yapmak; örneğin, nesneleri döndürmek ya da sıraya dizmek. Otizmin kendi içinde de geniş bir yelpazesi vardır. Bu nedenle, otizm tanısı almış iki kişi otizmin derecesi açısından birbirlerinden çok farklı olabilirler. Otizm Spektrum Bozukluğu kapsamında : • Otizm (Otistik bozukluk) • Asperger sendromu • Atipik otizm (Başka türlü adlandırılamayan otistik/yaygın gelişimsel bozukluk) • Çocukluk dezentegratif bozukluğu • Rett sendromu gibi tanılar bulunmaktadır. Farklı türden terapi ya da tedavi uygulamaları bulunmasına karşın bunların hiçbiri özel eğitimin yerini alamaz. Otizmli her çocuğun ve ailesinin özel bir eğitim alması gerekmektedir. Ülkemizde bu eğitim, özel eğitim okulları ve özel rehabilitasyon merkezlerinde, gerekli rapora sahip çocuklara ücretsiz olarak verilmektedir. ÇOCUĞUMA OTİZM TANISI KONULDU, NE YAPMAM GEREKİYOR? • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetini ücretsiz alabilirsiniz : Öncelikle çocuğumuzun tanısına uygun bir eğitimden faydalanabilmesi için hastaneden aldığımız rapor ile birlikte bağlı bulunduğunuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Rehberlik ve Araştırma Merkezinden değerlendirme için bir gün almanız gerekiyor. Orada yapılacak değerlendirme sonunda uygun görülürse verecekleri ve üzerinde “özel eğitim alması uygundur” ibaresi bulunan rapor ile herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Bu merkezlerde alan mezunu öğretmenler ve meslek elemanları çocuğunuz için gerekli bireysel ve grup eğitim hizmetini sunmaktadır. Özel eğitimle konuşmaya başlayan, okuma yazmayı öğrenen ve iletişimde olumlu gelişmeler gözlemlediğimiz çocuklarımız bulunmaktadır. Diploma sorun ! Konusuyla ilgili uzmanlardan hizmet alın: Özel eğitim suistimale oldukça açık bir alandır. Maalesef bazı kurumların maliyeti düşürmek adına alanla ilgisi olmayan kişileri öğretmen olarak çalıştırdıklarını duymaktayız. Eğitim alacağınız merkezde çocuğunuzla birlikte derse giren öğretmenin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf öğretmenliği (M.E.B’dan Zihinsel Engelliler Eğitimi Sertifikası almış ), Fizyoterapi, İşitme Engelliler Öğretmenliği vs. gibi, alanla ilgili bölümlerden mezun olması gerekmektedir. Ayrıca kurumda ailelere eğitim ve psikolojik destek veren uzman bir “Psikolog” olması gerekmektedir. • Sorunu Kabullenin : Otizmde çocuğun fiziksel gelişimi genellikle normal olduğu için ebeveynlerde çoğu zaman durumu kabullenmeme sorunu görüyoruz. Durumu ne kadar erken kabullenirseniz, çocuğunuz için bir şeyler yapmaya o kadar erken başlarsınız. • Suçlamayın : Bu tanıdan ötürü kendinizi ya da başka herhangi bir kişiyi suçlamayın, Her yaşta, her kültür düzeyinde ve dünyanın her yerindeki insanların otistik bir çocuğu olabilir. Otizm henüz, çocuk anne karnındayken teşhis edilemiyor. Çocuk sahibi olmayı isteyip istememenizin, çocuğunuza ilgi gösterip göstermemenizin, eşinizi sevmenizin ya da sevmemenizin çocuğunuzun otistik olması ile hiçbir ilgisi ya da etkisi yoktur. • Pes Etmeyin- Vazgeçmeyin : Anne – baba olarak en zor anlardan birini yaşadınız belki de . Ancak doğru aile yaklaşımı ile çoğu otistik çocuğumuzda ciddi ilerlemeler görüyoruz. Çocuğunuzun kapasitesinin ne olduğunu bilemezsiniz, doktorunuzun ve özel eğitim uzmanınızın önerdiği aktiviteleri uygulamanız sonucunda sürpriz gelişmeler olduğunu görebilirsiniz. Otistik çocuğa doğru yaklaşım ve davranış değiştirme yöntemleriyle ilgili uzman bir psikologdan yardım alın. • Psikolojik Destek Alın : Gerekirse psikolojik ya da psikiyatrik bir destek almaktan çekinmeyin. Sizin sağlıklı olmanız, çocuğunuza sağlıklı yaklaşmanız demektir. AİLE DE EĞİTİM ALMALI Ailenin çocuğa nasıl yaklaşması gerektiği, okulda ya da rehabilitasyon merkezinde kazandırılmaya çalışılan davranışların evde nasıl genelleştirilebileceği, problem davranışlarla uygun baş etme yöntemleri konusunda aile eğitim almalıdır. Aileleri de eğitime katılan ailelerin çocuklarında çok daha hızlı ilerlemeler görülmektedir.

2012-01-18 20:01:06
oğlum 6 yaşında ve bazı harfleri çıkartamıyor konuşmasını bazen anlamıyoruz ne yapmmaız gerek

Sorunuzu forma yazarak sorabilirsinizBebekolay Sosyal Medya